Kitap Bağış Formu

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

 BAĞIŞ, ÖDÜNÇ VE DEĞİŞİM YOLUYLA SAĞLANACAK BİLGİ KAYNAKLARININ

SEÇİM VE DEĞER TESPİT KURALLARI

 

Bağış ve Değişim Yoluyla Sağlanacak Bilgi Kaynakları Seçim ve Değer Tespit Komisyonu:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Kütüphanesi’ne kişi ya da kurumlar tarafından değişim ya da bağış yoluyla sağlanacak bilgi kaynaklarının seçimi ile fiyatı belirlenemeyen bilgi kaynaklarının değer tespitinin yapılması için oluşturulmuş komisyondur. 

Komisyonun Belirlenmesi: Komisyon üyeleri, Siirt Üniversitesi Kütüphane Yönergesi'nin  12/a maddesi gereğince atanır. Komisyon, bağış ve değişim yoluyla sağlanacak bilgi kaynakları için ihtiyaç halinde ilgili disiplin ya da bölümlerdeki akademisyenlerden fikir alır. 

Komisyonun Görev Süresi: Üyeler 5 yıl süreyle komisyonda görevlendirilir. 

Komisyon Üyelerinin Değişimi: İstifa, yer değiştirme, emeklilik, ya da komisyondaki görev süresinin dolması durumunda boş kalan üyeliklerin yerine yeniden görevlendirme yapılır.

 

A. Bağış Yayın Kabul Etme İlkeleri

1. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; kitap, süreli yayın, kitap dışı belge (materyal) ve kütüphanenin ihtiyacı olan diğer araç-gereci bağış olarak kabul eder.

2. Bilgi kaynağının koleksiyonda bir kopyası olmamalıdır.

3. Sosyal Bilimler alanıyla ilgili  bilgi kaynaklarının basım tarihi son 15 yıl ile sınırlıdır. Ancak basımı tükenmiş ve koleksiyon için gerekliliği komisyon tarafından onaylanan bilgi kaynakları için yıl sınırlandırılması uygulanmaz.

4. Bağış ya da değişim yoluyla sağlanacak İngilizce ve Türkçe dışındaki süreli yayınların kabulüne komisyon üyeleri karar verir.

5. Fen Bilimleri alanında sağlanacak bilgi kaynaklarının basım tarihi son 5 yıl ile sınırlıdır.

6. Nadir eserlerin değerlendirilmesi için komisyon, ilgili konu uzmanlarının görüşünü alarak uygun görülen bilgi kaynaklarını koleksiyona kazandırır.

7. Bağış yapan kişi veya kurumların özel yer istekleri, koleksiyonun raf bütünlüğünün bozulmaması açısından kabul edilmez.

8. Kişi ya da kurumlardan, bağış ve değişim yoluyla sağlanacak süreli yayınlardan basımı devam edenlerin Kütüphane’ye düzenli gönderilmesi koşuluyla kabul edilir.

9. Gerekli durumlarda bağış yapılacak bilgi kaynaklarının yerinde seçilmesi için komisyondan en az 3 kişi görevlendirilir

10. Fotokopi vb. yollarla çoğaltılan bilgi kaynakları kabul edilmez.

11. Bilgi kaynakları fiziki açıdan kullanıma elverişli olmalıdır.

12. İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları v.b. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilemez.  

13. Bağış yapan kişiler sonradan yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak veya talepte bulunamazlar.

14. İçerik açısından insanları yönlendirici siyasi vb. propaganda içeren yayınlar bağış kabul edilemez.

15. Yayınların rafa çıkarılması veya çift nüsha olanlar için başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış ve değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına aittir.

16. Bağış yapmak isteyen/lerin Kütüphane'ye yaptıkları başvuru üzerine Başkanlık tarafından, bağışlanacak koleksiyonun incelenmesi ve gerekli teknik işlemlerin yapılabilmesi için, iki ya da üç kütüphaneciden oluşan ve Sağlama Bölümü altında yapılanan bir komite, bağışı görüp incelemekle görevlendirilir.

17. Bağış, ancak komitenin koleksiyonu incelemesi ve uygun bulmasından sonra Kütüphane'ye kabul edilir. Kaynaklar kütüphane koleksiyonu için uygun ise teknik işlemleri yapılarak erişim numaraları verilir ve diğer materyaller gibi koleksiyona eklenerek kullanıcıların yararlanmasına sunulur.

18.Bağış olarak kabul edilen bilgi kaynaklarının, listesi tutulur ve bağış yapan kişiye ya da kuruma Kütüphanemiz adına teşekkür mektubu gönderilir.

19.Koleksiyona dahil edilmeyen materyal(ler) ise; bağış yapan kişiye iade edilir veya bağış sahibinden izin alınarak gerektiğinde Kütüphane’nin inisiyatifi doğrultusunda başka fakültelere veya okullara gönderilir.

20. Bağışta bulunulan yayınlara Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca, "………...’nın bağışıdır kaşesi vurulur.

 

B. Değeri Belirlenemeyen Bilgi Kaynaklarının Değer Tespiti:

Bağış ve Değişim

1. Kütüphaneye değişim ya da bağış yoluyla sağlanan bilgi kaynaklarının basımı devam ediyorsa fiyatları, çeşitli araçlar (çevrimiçi veritabanları, sahaflar, katalogları, dergi rehberleri, kitabevleri, yayınevi basılı/elektronik, sağlayıcı firmalar, vb.) kullanılarak belirlenir. 

2. Kullanıcı tarafından bağış olarak Kütüphaneye getirilen ve değeri 1. Maddedeki yöntemlerle tespit edilemeyen bilgi kaynaklarının değer tespiti için aşağıdaki hesaplama yöntemi uygun görülmektedir; 

  •   Sayfa fiyatı 0.05 TL olup bütün kalite ve ebatlar için geçerlidir.
  •   Toplam sayfa bedeline (sayfa sayısı*0.05 TL) deri cilt için 3 TL, kalın mukavva cilt için  2 TL, normal cilt için 1 TL eklenir.
  •   Toplam sayfa bedeline cilt bedeli eklenerek 1.kalite hamur için 2 TL, ikinci kalite hamur için 1 TL eklenir.
  •   Toplam sayfa bedeli ve cilt bedeline hamur bedeli eklenerek; büyük boy kitap için 3 TL, orta boy kitap için 2 TL, küçük boy kitap için 1 TL eklenir.
  •  Cep kitapçıklarının fiyatı takdir edilirken sadece sayfa sayısı göz önüne alınır.

 

C.Ödünç Yoluyla Alınan Bilgi Kaynaklarının Değer Tespiti:

Ödünç

1. Tübess Katılım Protokolü ve  Kits Ulusal Kaynak Paylaşım Yönergesi hükümleri gereğince kullanıcıların elektronik ortamda karşılanan taleplerin basılı olarak verilmesi gerektiğinden dolayı; 

  • Basılacak her bir sayfa için 0,05 krş ücret ödenecektir.
  • İstenen bilgi kaynakları basılı olarak gelmesi halinde kargo ücreti kullanıcı tarafından ödenecektir.
  • Basılı olarak kütüphanemize gönderilen materyallerin kullanım esaslarında kütüphane kurallarımız geçerlidir.
İBRAHİM DİNLER
Güncelleme : 17.01.2017 13:16:23