2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı DGS Kayıt Duyurusu


 

I. DGS KAYIT İŞLEMLERİ

1. 2019-2020 DGS sonucunda Üniversitemize yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

 

e-devlet kayıt işlemleri: Üniversitemize yerleşen Öğrenciler bulundukları illerden üniversitemize gelmeden e­devlet sistemini kullanarak kayıt yapabileceklerdir.( e-devlet şifresi olmayan öğrencilerin bulundukları en yakın PTT Şubelerinden e-devlet şifresini  alabileceklerdir.)

 

Üniversitemize   e­-devlet   sistemi   üzerinden    09-11   Eylül  2019  tarihleri arasında  kesin   kayıt   yapacak tüm  öğrenciler  https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/    adresinde kayıtlarını yapacaklardır.

 


Not : e-devlet üzerinden elektronik kaydını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerimizin Üniversitemize gelerek yüz yüze kayıt yaptırmasına gerek yoktur.


2. Kesin Kayıtlar; 09 Eylül 2019 tarihinde başlayıp 13 Eylül  2019  tarihinde sona erecektir. Kayıt süresi içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybedecektir.

3.Öğrencilerimiz Kesin  kayıt yaptırmak için bizzat  başvuracaklardır. Ancak mazereti olan aday  öğrenciler  Noter  onaylı Vekaletname ile  vekilleri tarafından kesin kayıt yaptırabileceklerdir. 

4. Kesin kayıt belgelerinin birer adet fotokopilerini yanınızda bulundurunuz. Yurt kaydı, burs başvurusu v.b işlemler için ilgili kurumlar bu belgeleri istemektedir.

5.Üniversitemize kayıt yaptıracak İkinci Öğretim öğrencileri Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenim ücretlerini Öğrenci numaraları ile  Ziraat Bankasının herhangi bir ATM’sine ödeyebileceklerdir.

 

Not:  İlahiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokuluna yerleşen öğrencilerimiz Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı hakkında detaylı bilgiyi ilgili akademik biriminden öğrenecektir.

 

 

 

Harç Miktarları için  TIKLAYINIZ...

 

 

 

II.ÖĞRENCİ ÖN KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemizi kazanan tüm öğrencilerimizin  Öğrenci Bilgi Formunu doldurmaları zorunludur.

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

 

 

 III.ÖĞRENCİ NUMARASI ÖĞRENME

Öğrenci numaranızı öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://obs.siirt.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx

 

 

 

 

 

 

IV.DGS KESİN KAYIT BELGELERİ

 

1.DGS  sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı (1 Adet)

2. Mezuniyet Belgesi; Kayıt için aşağıda yazılı öğrenim belgelerinden birisini vermek zorundasınız.

2.1.Önlisans Diploması ayrıca  Lise Diploması  (diplomanın aslı veya onaylı örneği, diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları“DİPLOMASINI KAYBEDENLEREMAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ”. )

2.2. Geçici Mezuniyet Belgesi (2018–2019 öğretim yılında Önlisans mezunu olan öğrencilerden diploması hazırlanmamış olanların Yüksekokullardan alacakları yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ve noter tasdikli örneği),

2.3. Transkript belgesi, Ders içerikleri

3. 6 Adet Fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden, sakalsız şekilde çekilmiş),

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 5. Askerlikle İlişkisiz Belgesi (1997 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili askerlik şubelerinden alınacaktır. 1998 ve daha sonraki yıllarda doğmuş adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılacaktır.

6. İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında  Harç ücreti 1. taksidini Türkiye'de bulunan herhangi bir Ziraat Bankası Şubelerine yatırdıktan sonra  Ders Kayıt işlemlerini gerçekleştirecektir.

 

Kayıt Adresi: Aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

Kaydı Yapılacak Programın Adı

Kayıt Adresi

Kayıt Tarihi

Eğitim Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

09 -13  Eylül 2019

Mühendislik  Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

09 -13  Eylül 2019

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

09 -13  Eylül 2019

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

09 -13  Eylül 2019

İktisadiveİdari Bilimler  Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

09 -13  Eylül 2019

İlahiyat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

09 -13  Eylül 2019

Ziraat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

09 -13  Eylül 2019

Veteriner Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

09 -13  Eylül 2019

Yabancı Diller Yüksekokulu

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

09 -13  Eylül 2019

Sağlık Yüksekokulu

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

09 -13  Eylül 2019

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

09 -13  Eylül 2019

 

 

SERHAT NAS (0484) 212-1111 / 3559
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
6 Eylül 2019