24 Aralık Resmi Gazetede yayımlanan KHK

24 Aralık Resmi Gazetede yayımlanan KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 127-Geçici madde 23. uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanların; aşağıda örneği bulunan dilekçe ile  02.01.2018 - 11.01.2018  mesai saati sonu tarihleri arasında Kadrosunun bağlı olduğu insan kaynakları ofisine başvurmaları gerekmektedir.

 

EKLER

EK-1: Sürekli İşçi Kadrolarına/Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu  (Tıklayınız)

 

1- SGK Hizmet Döküm Cetveli

 

2- Güvenlik ve Arşiv Soruşturması Formu (4 Adet) (Tıklayınız)

 

3- Sabıka Kaydı, (Arşivli ve kamu kurumuna verilecek ibareli) (2 Adet)

 

4- Askerlik Durum Belgesi,

 

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

6- Öğrenim Belgesi Örneği (e-devletten alınmış ise barkodlu olması gerekmektedir.)

 

7- Emeklilik, Yaşlılık veya Malüllük Aylığı Almaya Hak Kazanmadıklarına Dair Belge  (Sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergiindiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 06/08/2003 ve öncesi olanlar için)

 

8- 5 Adet Vesikalık Fotoğraf

9- Feragat Dilekçesi (Tıklayınız)

 

Not: Ayrıntılı bilgi için http://www.altisveren.gov.tr/ (Mahmut ERDOĞAN/Bilgisayar işletmeni/3714)

 


MAHMUT ERDOĞAN (0484) 212-1111 / 3714
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
3 Ocak 2018