ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI SINAV SONUÇLARI

Ø  Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuran Adayların Değerlendirme Sonuçları Ektedir.

 

Ø  Sınavı Kazanan Adayların Gerekli Belgeleri En Kısa Zamanda Müdürlüğümüze Elden Teslim Etmesi Gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

1) Mezuniyet Belgelerinin Noter Onaylı Suretleri (Lisans, Yüksek Lisans,Doktora)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) 6 Adet Fotoğraf

4)Üniversite Hastanelerinden ya da Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Raporda kazandığı unvanda çalışabileceğini gösterir ibare Örnek:Uzman,Araştırma Görevlisi)

5)Varsa Hizmet Belgesi (SGK veya Kamu Hizmet Belgesi)

6)Adli Sicil Kaydı (Resmi Kuruma Verilmek Üzere)

7)Mal Bildirim Beyannamesi (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)

8) Aile Durum Beyannamesi (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)

9) 3 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)

10) ALES ve varsa Yabancı Dil Sınav Belgelerinin Onaylı Çıktıları

11)Transkriptlerin Onaylı Suretleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

12)Yüksek Lisans ve Doktora yapanların Enstitüden Almış Oldukları Öğrenci Belgesi

Eruh Meslek Yüksekokulu
10 Ocak 2018