Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yasin COŞKUN’un Kitap Yayını

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yasin COŞKUN’un “Türkiye-ABD İlişkilerinde ABD Dışişleri Bakanlarının Türkiye Ziyaretleri (1953-1993)" isimli eseri yayımlanmıştır.

Arş. Gör. HALAT AKIN (0484) 254-2073 / 2692
Fen Edebiyat Fakültesi
11 Mart 2019