Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı
Telefon / 3050
Kurumsal E-Posta abalbay  siirt.edu.tr
E-Posta asimbalbay  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme08.05.2018 10:14:32

Doç.Dr ASIM BALBAY

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Makine Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Asım Balbay

2. Doğum Tarihi          :1975

3. Unvanı                    : Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Makine Eğitimi

Fırat Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Enerji bilim dalı

Fırat Üniversitesi

2001

Doktora

Enerji bilim dalı

Fırat Üniversitesi

2008

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2009

Doçentlik Tarihi                        : 2014

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

           

6.2. Doktora Tezleri

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.  Asım Balbay, Mehmet Esen. Experimental investigation of using ground source heat pump   system snow melting on pavements and bridge decks, Scientific Research and Essays,           Vol.5(24), 3955-3966 2010

            2.   Asım Balbay, Ömer Şahin, Murat Karabatak. An investigation of drying process of shelled   pistachio innewly designed fixed bed dryer system using artificial neural network, Drying          Technology, 29(14), 1685-1696 2011

            3. Asım Balbay, Ömer Şahin. Microwave drying kinetics ofthin layer liquorice root, Drying   Technology, 30(08), 859-864 2012

            4. Asım Balbay, Yılmaz Kaya, Ömer Şahin. Drying of black cumin (Nigella sativa) inmicrowave-      assisted drying system and modeling using extreme learning machine, Energy, 44, 352-357 2012

            5. Asım Balbay. The modeling of temperature controlled microwave drying of bittims (Pistacia terebinthus), Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 28(2),           525-534 2012

            6. Asım Balbay, Engin Avci, Ömer Şahin, Resul Çöteli. Modeling of Drying Process of Bittim Nuts             (pistacia terebinthus) inFixed Bed Dryer System Using Extreme Learning Machine, International   Journal of Food Engineering, 8(4), Pages-ISSN (Online) 1556-3758. Article 10 2012

            7. Asım Balbay, Ömer Şahin. Drying of pistachios usingmicrowave assisted dryer, Acta    Scientiarum. Technology, 35 (2), 263-269 2013

            8. Asım Balbay, Ömer Şahin, Hakan Ülker. Modeling of convective drying kinetics of pistachio            kernels infixed bed drying system, Thermal Science, 17 (3), 839-846 2013

            9. Asım Balbay, Mehmet Esen. Temperature distributions in pavement and bridge slabs heated         using vertical ground-source heat pump systems, Acta Scientiarum. Technology,35(4), 677-685 2013

            10. Asım Balbay, Ömer Şahin. Hydrogen production from sodium borohydride in boric acid-water             mixtures, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 36(11), 1166-        1174, 2014

            11. Cafer Saka, Arzu Ekinci, Ömer Şahin, Asım Balbay. Influence of plasma treatment on Ce0.05-Ni-   W-B catalyst hydrogen production hydrolysis of NaBH4, Journal of Energy Institute, 89(2),     190-198 2016

            12. Ömer Şahin, Cafer Saka, Arzu Ekinci, Asım Balbay. Hydrogen Production Hydrolysis of            NaBH4 with Cr-Ni-W-B Catalyst: Effects of Cold Plasma and Chromium Content, International            Journal of Chemical Reactor Engineering, 14(1), 351-356 2016

            13. Ömer Şahin, Arzu Ekinci, Asım Balbay, Cafer Saka. Effects of plasma treatment, La content and             temperature on La-Ni-MoB catalysts hydrogen production from NaBH4 hydrolysis, Surface             Engineering, 33(7),499-505, 2017

            14. Asım Balbay, Ömer Şahin, Cafer Saka. Effect of acid addition on hydrogen production from             potassium borohydride hydrolysis. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental     Effects 2017

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  Yasin Varol, Asım Balbay. Gövde borulu ısı değiştiricilerinin tasarımı için bir paket programın             geliştirilmesi, 7. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim    Fakültesi,         s.s.265-274, 17-18 Temmuz 2002, Ankara, Türkiye. 2002

            2.   Asım Balbay, Ömer Şahin, Hakan Ülker. Experimental investigation of drying process of shelled             pistachio grown in Siirt province, Turkey. 6th International Advanced Technologies             Symposium(IATS’11)”, 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey. 2011

            3. Asım Balbay, Hakan Ülker, Ömer Şahin. Drying behaviours of bittim (Pistacia terebinthus) in        fixed bed drying system. Sixth International Conference on Thermal Engineering: Theory and            Applications(ICTEA 2009) May 29-June 1, 2012, Istanbul, Turkey. 2012

            4. Asım Balbay, Hakan Ülker, Selman Demirtaş, Ömer Şahin. An Experimental Study on a Fully             Automatic Controlled Irrigating System Using Solar Energy in Siirt, Turkey, SOLARTR 2014             Conference & Exhibition, 19–21 November 2014, Izmir-Turkey 2014

            5. Ömer Şahin, Mustafa Pala, Asım Balbay, Fevzi Hansu, Hakan Ülker. Energy Profile of Siirt. Energy Systems and Management, Chapter 30, Springer, 2015.

            6. Asım Balbay, Resul Sarıtaş, Muhammet Camcı. Optimal Tilt Angle Obtaining Maximum Energy in Photovoltaic System Siirt Province, Turkey. International Conference on Advanced Technologies & Sciences(ICAT'16), September 01-03,2016. Konya-Turkey 2016

            7. Asım Balbay, Muhammet Camcı, Resul Sarıtaş,Bülent Hallaç. An Investigation on The Moisture             Sorption of Groundnuts under The Temperature & Humidty Conditions. International Congress on        Natural and Engineering Sciences. September 01-05,2016. Macedonia. 2016

            8. Asım Balbay, Yunus Emre Gönülaçar, Cafer Saka, Nuran Selvitepe. Design ofPID Digital Controlled Convective Type Drying System, 8th International Advanced Technologies       Symposium(IATS’17)”, 19-22 Oct. 2017, Elazığ, Turkey. 2017

            9. Bulent Hallaç, Asım Balbay, Yunus Emre Gönülaçar, TG Analysis and Temperature Distributions     in Well during Baking of Buryan Kebab Traditional Cooking Method, 8th International Advanced Technologies Symposium(IATS’17)”, 19-22 Oct. 2017, Elazığ, Turkey. 2017

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

           

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Hikmet Esen, Asım Balbay. Yer kaynaklı bir ısı pompası sistemindeki toprak ısı değiştiricisi boru             uzunluğunun belirlenmesi, Mühendis ve Makine Dergisi, 44 (527), 55-61 2003

            2.   Hikmet Esen, Asım Balbay, Mehmet Esen. Toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinde toprak           ısı değiştiricisi boyunun hesaplanması, Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, 97, 84-     88        2003

            3. Asım Balbay, Yüksel Esen. Yeni bir baca tasarımı ve Elazığ ilindeki TOKİ konutlarına          uygulanması, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 6, 1, 107-114 2007

            4. Asım Balbay, Mehmet Esen. Toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin köprülerdeki karın/buzun             eritilmesine etkisi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 6, 1, 119-122 2007

            5. Asım Balbay, Mehmet Esen. Yollardaki kar ve buzu önleyici sistemler, Doğu Anadolu Bölgesi             Araştırmaları Dergisi, 6, 1, 169-174 2007

            6. Asım Balbay, Yahya Hişman Çelik. Yarım silindirik, silindirik ve paket tipi katı yakıtlı kalorifer             kazanlarının ısıl verim değerlerinin deneysel olarak araştırılması (Experimental research of semi-            cyclindirical, cyclindirical and packed

            7. Asım Balbay. A fuel cell system using hydrogen energy obtained from mixture of NaBH4 and             H3BO3, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, Special        Issue, 245-248, 2012

            8. Asım Balbay, Experimental-Computational Study on Drying of Black Cumin (Nigella sativa) in     Fixed Bed Dryer and inThermo-gravimetric Analysis System, Arab Gulf Journal Scientific Research(AGJSR), 31 (2&3), 134-144, EBSCO Elsevier 2013

            9. Asım Balbay, Hakan Ülker, Ömer Şahin. An experimental study on drying of pistacia terebinthus in  fixed bed dryer, Fluid Dynamics and Materials Processing, 9 (1), 1-10 2013

            10. Asım Balbay, Ömer Şahin, Gülhanım Kılıç, Esra Kelsoy. Hidrojen Üreticili Bir Mikro PEM Yakıt   Pili Sistemi, Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(1), 33-38 2013

            11. Asım Balbay. Doğal Gaz Enerjisi ve Konut Isıtmada Kullanımının Deneysel Araştırılması, Siirt İli   Örneği, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 4(1), 26-34 2015

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   Asım Balbay, Enver Kızılaslan. Siirt ilindeki enerji kaynakları ve potansiyel analizi. 2.         Anadolu Enerji Sempozyumu, s.s.314-320, 02-04 Mayıs 2013, Diyarbakır, Türkiye. 2013

            2.   Arzu Ekinci, Ömer Şahin, Tülin Avcı Hansu, Asım Balbay. Mikrodalga ile Aktivitesi          Artırılmış Co-B Katalizörünü Kullanarak Sodyum Borhidrür’den Hidrojen Üretimi, UTES'13 – 9.         Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-28 Aralık 2013, Konya, Türkiye. 2013

7.7. Diğer yayınlar

 

8.Projeler

            1. Yürütücü-FÜBAP-1154: Toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin yollardaki kar ve buzu eritmek        için kullanılmasının deneysel ve teorik olarak araştırılması

            2. Araştırmacı/Uzman-TUBİTAK-112R003: Siirt İl Yenilik Platmu (Enerji ile ilgili çalışmalar)             15.03.2012-15.06.2014

            3. Yürütücü-2013-SİÜMÜH-M3:Siirt İlinde Güneş Enerjili Tarımsal Sulamanın Araştırılması,   29.05.2015.

            4. Araştırmacı-2013-SİÜMÜH-M5:Modifiye edilmiş çeşitli katalizörler varlığında Sodyum Bor hidrürden elde edilen hidrojenin yakıt pillerinde kullanımı, 29.05.2015.

            5. Yürütücü, Hidrojen Yakıtlı Sistemler İçin Farklı Çözücü Ortamlarında Elde Edilen Asitlendirilmiş     Cu-Ni Katalizörleri ile Bor Hidrürden Hidrojen Üretiminin Araştırılması, Devam Ediyor

            6. Yürütücü, Sodyum Bor Hidrürlü Bir Hidrojen Üretim Sisteminde Farklı Kil Bazlı Katalizörlerin             Hidrojen Üretimine Etkileri, Devam Ediyor

            7. Araştırmacı, Farklı asitlerle modifiye edilmiş killeri Katalizör olarak kullanarak sodyum bor hidrürden hidrojen üretimi, Devam Ediyor

 

9.İdari Görevler

            1. Siirt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı 2009-2017

            2. Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi 2009-...

            3. Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi 2009-2013

            4. Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı(ÖYP) Koordinasyon Üyesi 2010-2013

            5. Siirt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Farabi Bölüm Koordinatörü 2011-2014

            6. SÜBAP Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Proje İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı        2013-2017

            7. Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi 2014-...

            8. Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Disiplin Kurulu Üyesi 2014-...

            9. Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi 2014-...

            10. Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Disiplin Kurulu Üyesi 2014-...

            11. Siirt Üniversitesi Etik Kurulu Üyesi 2014-...

            12. Siirt Üniversitesi Senato Üyesi 2015-...

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

11.Ödüller

            1. Aylıkla Ödüllendirme, Milli Eğitim Bakanlığı, 2005

            2. Takdirname, Palu Kaymakamlığı, 2007

            3. Siirt Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü, 2012

            4. TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

 

3

 

 

Teknik Resim

1

2

 

İlkbahar

Bilgisayarlı Teknik Resim

 

1

2

 

*Temiz Enerji ve Kaynakları

3

 

 

*Yakıt Pilleri modellenmesi ve Simülasyonu

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Güncelleme : 15.03.2018 13:18:14