Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3450
Kurumsal E-Posta sosbilens  siirt.edu.tr
E-Posta   
Web
Açıklama
Güncelleme13.09.2017 11:20:30

Dr. Öğretim Üyesi VEYSEL OKÇU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürü
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Yunus Emre AVCI

2. Doğum Tarihi          : 01.03.1985

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    :

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Sınıf Öğretmenliği

Gaziantep Üniversitesi

2003-2007

Y. Lisans

Eğitim Bilimleri

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2009-2011

Doktora

Eğitim Yön. Tef. Plan. ve Eko.

Gaziantep Üniversitesi

2011-2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2015

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

7. Yayınlar

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

  1.   Avcı, Y. E., Asma, F. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sözlü ve Yazılı Edebi Ürünlere Dayalı Materyal Kullanımı. (Ed. Seven, R., Koçoğlu, E.). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Avcı, Y. E., Cinoğlu, M. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Görüşleri (Kilis İli Örneği). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 5/3. 108-128

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Sınıf Yönetimi

 

2

 

140

İlkbahar

 

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

 

140

 

2017-2018

Güz

 

Sınıf Yönetimi

2

 

140

İlkbahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 

2

 

140

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45