Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2849
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme15.02.2017 14:18:32

Prof.Dr. ÖMER TERZİOĞLU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Ömer TERZİOĞLU

2. Doğum Tarihi          :

3. Unvanı                    : Prof. Dr.

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Tarım Ekonomisi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

1967-1974

Doktora

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1990-1995

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 1998

Doçentlik Tarihi                        : 2010

Profesörlük Tarihi                    : 2016

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

1.           AKDAĞ BÜŞRA, (2016). Van ilinin merkez Tuşba İpekyolu ve Edremit ilçelerinde doğal olarak yetişen mera bitkileri ve kullanım alanlarının araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 

2.           ÖZDEK ESALETTİN, (2015). KIRIKKALE ẞARTLARINDA ARPA (Hordeum vulgare L.) VE MACAR FİĞİ (Vicia sativa L.) KARIẞIMLARININ YEẞİL VE KURU OT VERİMLERİ İLE HAM PROTEİN ORANI VE VERİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA, Yüzüncü Yıl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 

3.           ATLI ÖCAL İMMİGÜLSÜM, (2015). Karacadağ meralarında egsoz gazlarından kirlenme seviyelerinin tespiti, Yüzüncü Yıl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 

4.           SAYILĞAN ÇETİN, (2010). Hizan koşullarında azotlu ve foslu gübre uygulamalarının dekara kuru ot, dekara yaş ot ve botanik kompozisyona etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 

5.           DOĞAN SERAP, (2010). Van koşullarında yembezelyesi (Pisum arvense L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) karıẟımlarının ot verimi ve sılaj kalitesıne etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 

6.           BULUT YUNUS EMRE, (2008). Ahlat yöresi doğal meralarında otlatmaya başlama zamanı, kuru ot verimi ve botanik kompozisyonun belirlenmesi üzerine bir araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 

7.           YAZİCİ LEVENT, (2005). Van-Erciş ekolojik koẟullarında bazı sorgum ve sorgun-sudanotu melezi çeşitlerinin arpadan sonra ikinci ürün olarak yetiştirilme olanakları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Diğer

 

 

 

8.           HASDEMİR MEHMET, (2003). Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Elmaçayır merasının özellikleri ve mera durumunun belirlenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 

9.           YALVAÇ NECMETTİN, (2002). Van Merkez Atmaca ve Edremit ilçesi Dönemeç köylerinde mera vejetasyonunun belirlenmesi üzerine bir araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 

10.         BOZBAY CANAN, (2001). Van koşullarında yetiştirilen kumdarı (panicum miliaceum L.) bitkisinde azot dozları ile bitki sıklıklarının verim ve verim unsurları üzerine etkisi ve ikinci ürün olarak önemi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Diğer

 

11.         ARSLAN EROL, (2000). Van Merkez köylerinde Çayır-meralarının mevcut kullanım durumları ve karşılaşılan sorunlar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Diğer

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

 

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

 

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

 

 

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz Dönemi

Çayır Mera Yem Bitkileri Ekolojisi

3

0

 

Çevre Kirlenmesi Ve Çayır Mera

3

0

 

Merada Düzenli Otlatma Ve Otlatma Sistemleri

3

0

 

Kırsal Kalkınma

2

0

 

Tarımsal Kıymet Takdiri Ve Bilirkişilik

2

0

 

Bahar Dönemi

Yapay Çayır Mera Kurma Tekniği

3

0

 

İleri Vejetasyon Bilgisi

3

0

 

Tarım Hukuku Ve Kıymet Takdiri

2

0

 

Vejetasyon Etüd Ve Ölçmeleri

2

0

 

Yem Bitkilerinin Besleme Değerleri

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Yayınlar ve Projeler

1. Yayınlar

1.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)

 

           1. AKDENİZ HAKKI,BOZKURT MEHMET ALİ,TERZİOĞLU ÖMER,KESKİN BİLAL (2014). Effectsof Sewage Sludge Application on the Heavy Metal Content of Crested Wheatgrass (Agropyron Cristatum (L.) Gaertn. Journal of Environmental Science and Engineering B, 3(5), 232-245., Doi: 10.17265/2162-5263 (Yayın No: 1512250)

           2. Arzu Altınkaya, Bünyamin Yıldırım, Kamil Ekinci, Ömer Terzioğlu (2014). Determinig Essential Oil Composition, Antibacterial and Antioxidant Activity of Water Wormwood Extracts. GIDA, 39(1), 17-24., Doi: 10.505/gıda.00710 (Yayın No: 956679)

           3. Şeyda Zorer Çelebi, Ösmetullah Arvas, Ömer Terzioğlu (2011). The Effects of Nitrogen and Phosphorus Fertilizer Application on Herbage Yield of Natural Pasdtural. Pakistan Journal of Biological Sciences , 14(1), 53-58. (Yayın No: 1040333)

           4. Ömer Terzioğlu, Ösmetullah Arvas, ẞeyda Zorer Çelebi (2009). The Effects of Nitrogen and Phosphor Fertilizer Aplications and Natural Meadows on Botanic Composition and Quality.. Journal of Animal and Veterinery Advances, 8(9), 1689-1693. (Yayın No: 1040309)

           5. Şeyda Zorer Çelebi, Korhan ẞahar, Rafet Çelebi, Ömer Terzioğlu (2009). Possibilities of Reducing the Use of Chemical Nitrogen in Vetch+Corn Production System. Journalof Animal and Veterinary Advances, 8(3), 557-561. (Yayın No: 199180)

           6. Bünyamin Yıldırım, Ömer Terzioğlu, Fevzi Özgökçe, Didem Türközü (2008). Ethnobotanical and Pharmacological Uses of Some Plants in The Districts of Karpuzalan and Adıguzel (Van-Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(7), 873-878. (Yayın No: 193639)

           7. Ömer Terzioğlu, Levent Yazıcı, Bünyamin Yıldırım (2008). Yield Characteristics of Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) and Sorghum X Sudan Grass Hybrids (Sorghum bicolor (L.) Moench X Sorghum sudanense Stapf.) Cultivated as Second Crop after Barley in Ercis-Van Ecological Condition. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(8), 981-985. (Yayın No: 199090) 

           8. Bünyamin Yıldırım, Fikret Yaẟar, Ömer Terzioğlu, Ahmet Tamkoç, Didem Türközü (2008). Effect of Salinity Stress on Nutrient Composition of Field Pea Genotypes (Pisum Sativum. ssp. arvense L.). Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(8), 944-948. (Yayın No: 198782)

         9. Ömer Terzioğlu, Levent Yazıcı, Bünyamin Yıldırım (2008). Quality Characteristics of Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) and Sorghum×Sudan Grass Hybrids (Sorghum bicolor (L.) Moench×Sorghum sudanense Stapf.) Cultivated as Second Crop after Barley in Erciẟ -Van Ecological Condition. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(8), 968-971. (Yayın No: 198986)

         10. Bünyamin Yıldırım, Fikret Yaşar, T Özpay, Didem Türközü, Ömer Terzioğlu,Ahmet Tamkoç (2008). Variations in Response to Salt Stress Among Field Pea Genotypes (Pisum Sativum ssp.arvense L.)”, Journal of Animal And Veterinary Advances. Journal of Animal And Veterinary Advances, 7 (8), 907-910. (Yayın No: 193879)

        11. Ömer Terzioğlu, Bünyamin Yıldırım (2008). A Comparison of Herbage and Protein Yields of Artificial Rangeland Forage Mixtures. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(7), 805-807. (Yayın No: 198927)

          12. Bünyamin Yıldırım, Neẟe Okut, Didem Türközü, Ömer Terzioğlu, Murat Tunçtürk (2008). The Effects of Maxicrop Leaf Fertilizer on the Yield and Quality of Soybean (Glycine max L. Merril)”. African Journal of Biotechnology, 7(12), 1903-1906. (Yayın No: 198868)

          13. Ömer Terzioğlu, Mehmet Hasdemir, Bünyamin Yıldırım (2006). Features of A Pasture, Making of the Pasture Map and Determining of the Pasturate Regulatory Systems. Research Journal of Applied Sciences, 2(4), 222-225. (Yayın No: 193344)

          14. Ömer Terzioğlu, Mehmet Hasdemir, Bünyamin Yıldırım (2004). Determining Features and State of a Pasture”, Asian Journal of Plant Sciences. Asian Journal of Plant Sciences, 3(5), 564-568. (Yayın No: 182851)

 

 2. Yazılan ulusal/ uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

      2.1 Yazılan ulusal/ uluslararası kitaplar:

            

              1. YEM BİTKİLERİ KÜLTÜRÜ (1993)., Cengiz Andiç, Ömer Terzioğlu, Nuray Andiç, Metin Deveci, Bilal Keskin, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:5, Sayfa Sayısı      105, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 75062)

                 2. Özel Tarla Ziraatı (Tahıllar- Endüstri Bitkileri)- (1987)., TERZİOĞLU ÖMER, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Sayfa Sayısı 184, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3966)

                          3.Doğu Anadolu Projesi Ana Planı, Mevcut Durum ve Analizi, Bitkisel Üretim (2000)., Ortak
                                   4.Girişim, T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Sayfa Sayısı 142, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3964)

 

3. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

        1. M Akif Karslı, Hakkı Akdeniz, T Levendoğlu, Ömer Terzioğlu (2005). “Evaluation of Nutrient Content and Protein Fractions of Four Different Comman Vetch Varieties. Turkısh Journal of


           Veterinary and Animal Sciences. , 29(6), 1291-1297. (Kontrol No: 192274)


         2. Ömer Terzioğlu, Necmettin Yalvaç (2003). Van Merkez Atmaca ve Edremit Dönemeç Köyleri Meralarının Otlatma Olgunluğu, Ot Verimi ve Botanik Kompozisyonları.. Y.Y.Ü. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 14(1), 23-26. (Kontrol No: 199765) 

          3. Habip Muruz, Erol Baytok, Taylan Aksu, Ömer Terzioğlu (2000). Erciẟ Altındere Doğal Merasının Kalitesi. ”, Y.Y.Ü. Veteriner Fak. Dergisi, 11(1), 66-70. (Kontrol No: 199379)

         4. Hüseyin Timurkan, A Mükremin Apaydın, Ömer Terzioğlu (1993). . Timurkan, H., A.M. Apaydın, Ö.Terzioğlu, “Fito-Ostrojen İhtiva Eden Yer altı Üçgülü’ (Trifolium subterraneum) nün İki İnekte Meydana Getirdiği Vajina Olgusu. Y.Y.Ü. Veteriner Fak. Dergisi , 4(1), 251-259. (Kontrol No: 199280)


 4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

          1. YILDIRIM BÜNYAMİN,EKİCİ KAMİL,TUNÇTÜRK MURAT,TERZİOĞLU ÖMER,ÖZGÖKÇE FEVZİ,KUMLAY AHMET METİN (2013). Van Gölü Havzasında Bulunan Heracleum persicum Desf. Türünün Uçucu Yağ Bileẟenlerinin ve Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi. TÜRKİYE 10. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ (/)(Yayın No:2628569)

          2. YILDIRIM BÜNYAMİN,EKİCİ KAMİL,TERZİOĞLU ÖMER,KUMLAY AHMET METİN,SANCAKTAROĞLU SEZGİN (2015). KEKİK (Thymus eigii M. Zohary et P.H. Davis) JALAS TÜRÜNÜN UÇUCU YAĞ BİLEẞENLERİNİN BELİRLENMESİ. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi (/)(Yayın No:2628698) 

          3. Cengiz Andiç, Ömer Terzioğlu, Bilal Keskin, İbrahẟm Yılmaz, Metin Deveci, Hakkı Akdeniz, Nuray Andiç, Ösmetullah Arvas (2014). Van Kıraç ẞartlarında Nohut Mürdümüğü (Lathyrus cicera L.) Hatlarının Yeẟil ve Kuru Ot Verimlerine İliẟkin Bir Araẟtırma”, T. ürkiye 3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, 1, 698-703. (/)(Yayın No:210541)

          4. YILDIRIM BÜNYAMİN,EKİCİ KAMİL,TUNÇTÜRK MURAT,TERZİOĞLU ÖMER,ÖZGÖKÇE FEVZİ, SANCAKTAROĞLU SEZGİN (2013). Van Gölü Havzasında Bulunan Çakẟır (Ferula rigidula DC) Türünün, Uçucu Yağ Bileẟenlerinin ve Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi. TÜRKİYE 10. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ (/)(Yayın No:2628522)

          5. Ömer Terzioğlu, Hakkı Akdeniz, Kasım ẞahin (2003). Mera Yasası Uygulanması ve Van İli Örneği”, Diyarbakır, 2003.. III. GAP ve Sanayi Kongresi, 2, 37-42. (/)(Yayın No:213919)

          6. Hakkı Akdeniz, Adnan Kahraman, Ömer Terzioğlu (2003). Giresun İli Kümbet (Uzundere) Yaylası Kapalı Çayır-Mera Alanlarının Yem Potansiyeli ve Botanik Kompozisyonları.. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 632-636. (/)(Yayın No:214179) 

          7. Ömer Terzioğlu, Canan Bozbay, İbrahim Hakkı Yılmaz (2001). Van Koẟullarında Kıẟlık Arpadan Sonra İkinci Ürün Kumdarı (Panicum miliaceum L.) Yetiẟtirme Olanakları. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 3, 211-214. (/)(Yayın No:212331)

          8. Hakkı Akdeniz, İbrahim Yılmaz, Ömer Terzioğlu (1999). Van Koẟullarında Yetiẟtirilen Bazı Adi Mürdümük ve Nohut Mürdümüğü (Lathyrus sativus L. Ve Lathyrus ciceria L.) Hatlarının Tohum Verimleri Üzerinde Bir Araẟtırma”,. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 1 (/)(Yayın No:212000)

          9. İbrahim Yılmaz, Ömer Terzioğlu, Hakkı Akdeniz, Bilal Keskin, Fevzi Özgökçe (1999). Ağır ve Nispeten Hafif Otlatılan Bir Meranın Bitki Örtüleri ile Kuru ot Verimlerinin İncelenmesi Üzerinde Bir Araẟtırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 1 (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:211776)

         10. Cengiz Andiç, Hakkı Akdeniz, brahim Yılmaz, Ömer Terzioğlu, Bilal Keskin, Nuray Andiç, Metin Deveci, Ösmetullah Arvas (1996). Van Kıraç ẞartlarında Adi Mürdümük (Lathyrus sativa L.) Hatlarının Ot Verimi Üzerinde Bir Araẟtırma. Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, 1, 704-709. (/)(Yayın No:210962)

         11. Cengiz Andiç, Nuray Andiç, Ömer Terzioğlu, Bilal Keskin, İbrahim Yılmaz, Metin Deveci, Hakkı Akdeniz, Hatice Akdemir (1996). Tüylü Fiğ (Vicia villosa Roth) Hat ve Çeẟitlerinin Ot Verimleri Üzerinde Bir Araẟtırma. Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, 1, 679-684. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No: 201071) 

         12. Bilal Keskin, İbrahim Yılmaz, Metin Deveci, Hakkı Akdeniz,Nuray Andiç,Ömer terzioğlu,Cengiz Andiç (1996). Van Kıraç ẞartlarında Yetiẟebilen Bazı Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeẟitlerinin Verim ve Adaptasyonu Üzerinde Bir Araẟtırma. Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongres, 1, 280-286. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:200452)

         13. İbrahim Yılmaz, Metin Deveci, Hakkı Akdeniz, Nuray Andiç, Ömer Terzioğlu,Bilal Keskin,Cengiz Andiç (1996). Van Kıraç ẞartlarında Bazı Önemli Yonca Varyetelerinin Adaptasyonu ve Ot Verimi Üzerinde Bir Araẟtırma. Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, 1, 393-401. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No: 200751)

         14. Cengiz Andiç, Metin Deveci, Hakkı Akdeniz, Nuray Andiç, Ömer Terzioğlu,Bilal Keskin, İbrahim Yılmaz, Ösmetullah Arvas (1996). Van Kıraç Koẟullarına Adapte Olabilecek Burçak (Vicia ervilia L.) Hatlarının Belirlenmesine İliẟkin Bir Araẟtırma. Türkiye 3. Çayı-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, 1, 710-717. (/) (Yayın No:211376)

         15. İsmet Baysal, İbrahim Manga, Cengiz Andiç, Y ẞılbır, Z Acar, Ö Terrzioğlu,T Polat,İ Erdem,B Keskin (1995). Yem Bitkileri Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri”, TMMOB Ziraat Müh. Od. Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi, 9-13 şubat 1. Cilt. Ankara, 1995.. TMMOB Ziraat Müh. Od.

IV. Teknik Kongresi, 1 (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:200098)

 5. Diğer Yayınlar

 

           1. Ömer Terzioğlu, Erol Aslan (2001). Terzioğlu,Ö., E. Arslan,“Van Merkez Köylerinde Çayır-Meraların Mevcut Kullanım Durumları ve Karẟılaẟılan Sorunlar. Tarım ve Köyiẟleri Bakanlığı, Tarım ve Köy Dergisi, 1(139), 44-47. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 214456)