Turnitin İntihal Analiz Programı

- Öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir.
- Sisteme yüklenen ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları  tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur.
- Turnitin'in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, 200 milyondan fazla öğrenci ödevi ve 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır.

Turnitin hesabını kütüphaneden temin etmek isteyen tez danışmanları, Yrd. Doç. Dr.  ve üstü akademik unvana sahip öğretim üyelerinin kurumsal e-posta adresleri ile (...@siirt.edu.tr) deniz.siirt@siirt.edu.tr adresine ad/soyad, akademik pozisyon ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri gerekmektedir.

Sorumlusu:
Deniz ÇELİK
Kütüphaneci
Dahili 3582
İBRAHİM DİNLER (0484) 212-1111 / 3583
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
27 Şubat 2017